top of page

ERGONOMİ BİLİNÇ EĞİTİMİ

 

Ergonomi, iş bilimi anlamına gelmektedir.Ergonomi insan ve yaşadığı çevresi arasındaki uyumdur. İş yaşamında ergonomi çalışanların ruhsal ve bedensel sağlığı kadar motivasyon ve iş verimi için de çok önemlidir. Çalışanları solunum yolları hastalıklarından sonra doktora götüren en sık ikinci neden olan kas iskelet sistemi rahatsızlıkları aynı zamanda çalışanların en çok rapor alarak işten uzaklaşmalarına ve iş gücü kayıplarına neden olmaktadır. Çalışanları bel-bacak ağrısı, omuz ağrısı, boyun ağrısı, ellerde karıncalanma, vb rahatsızlıklardan korumak için büroda oturarak çalışanlar ile ayakta ağır kaldıranlara yönelik ergonomi eğitimlerimizin içerikleri aşağıdadır:

Eğitim İçeriği:

—Bazı Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları-—Bedenin uygunsuz duruşu, uygunsuz duruşlara örnekler

—Fiziksel ve işle ilgili ergonomik rahatsızlıklar.

—Kimler kişisel faktörler nedeniyle kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının geliştirilmesinde büyük bir riske sahiptir?

—Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının belirtileri nelerdir?

—Eğer kas iskelet sistemi rahatsızlığının belirtilerini yaşıyorsanız ne yapmalısınız?

—Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarından nasıl kaçınırsınız?

Özetle ayakta ve ağır kaldırarak çalışan mavi yakalılar için;

1)Sağlıklı duruş,

2)Yük kaldırma ve taşıma sırasında omurganın korunması,

3)Kas iskelet sistemi koruma egzersizleri.

6331 Sayılı İş  Kanununda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili aşağıdaki yönetmeliklerde işveren, çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla  kas iskelet risklerinin belirlenmesi ve  önlenmesi için,ergonomi  eğitimi ve ergonomik iyileştirmeleri  yapma ve  her türlü önlemi alma konusunda yükümlü kılınmıştır.

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ doğrudan bedensel çalışanları ilgilendirmektedir.

İş yerinde  sırt ve bel incinmeleri ve ağrısı için riskleri belirleme ve azaltmayı ve çalışan sırt ve bel ağrısından korumayı amaçlamaktadır.  Korunma işverene her türlü önlemi alma, korunma ve ergonomi eğitimi  ve ergonomik iyileştirmeleri uygulama konusunda yükümlülükler getirilmektedir.

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Madde 6 — Ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

   İşveren ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verecek ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanacaktır.

Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerecektir;

1) Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları,

2) Doğru oturuş,

3) Gözlerin korunması,

4) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,

5) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,

6) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,

7) Ara dinlenmeleri

Eğitim Süresi: 4 Eğitim Saati ( Mavi ve Beyaz yakalı çalışanlar için ayrı gruplar halinde düzenlenir)

 

bottom of page