top of page
e devlet onaylı
Anchor 1

Acil Durum ve Afet Bilgisi Eğitimi (Deprem Eğitimi)

Eğitimin süresi   : 4 saat 

Katılımcı profili   : Bütün çalışanlar veya Bireysel

Eğitim Şekli        : Yüzyüze veya Online

EĞİTİM KONULARI     

*Olay Anını Değerlendirme, Güvenliği Sağlamanın Önemi
*Acil Durum Anında Tahliye Durumları ve Hareket Tarzı

*Tahliyede Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
*Kurumlarda acil durum ekipleri görevleri ve kriz yönetimi
*Acil ve Afet durumlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi
*Temel Afet Bilinci

*Afetlerle mücadelede Temel Bilgi ve Kavramlar
*Deprem Tehlikeleri ve Riskleri nelerdir,nasıl önlenir.
*Binanın Deprem Risklerinin Belirlenmesi
*Depremden Önce Alınması Gereken Önlemler,
*Deprem Anında Yapılması Gerekenler
*Deprem Çantası
*Hayat Üçgen Oluşturma
*Depremde Göçük Altında Altın saatler

*Yanmanın ve Yangının Tanımı Yangın Üçgeni

*Yangın Anında Hareket Tarzı ve Yangının Çevresel Etkisi
*Yangın Sınıfları
*Isının Yangın Üzerindeki Etkisi / Isı Nakil Yolları

*Yangın Söndürme Teknikleri

*Acil Durumlarda Oluşabilecek İlkyardım Gerektiren Durumlar ve Müdahale

      *Hasta veya Yaralı Değerlendirme

      *Bilinç Bozuklukları

      *Solunum Yolu Zehirlenmeleri

      *Yanıklar

      *Cisim Altında Sıkışmalar ve Kırıklar

      *Taşıma Teknikleri

  

 

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

 

Eğitimin süresi     : 4 saat ( 3 saat teorik – 1 saat uygulama)

Katılımcı profili   : Bütün çalışanlar

En az – En çok katılımcı sayısı     : 1-50 kişi

Yasal Dayanak     : 19.12.2007 Tarihli 26735 sayılı Resmi gazete de yayınlanan “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” Madde 129 Gereği ekip personeli ve binadaki diğer çalışanların bu eğitimi alması gerekmektedir.

   EĞİTİM KONULARI              

    Yanmanın ve Yangının Tanımı Yangın Üçgeni

    Yangın Sınıfları

    Yanıcı Maddeler ve Kimyasal Özellikleri

    Yakıcı Madde (Oksijen) ve Özellikleri

    Yangın İhbar Usulleri ve Sonrası Yapılacaklar

    Isının Yangın Üzerindeki Etkisi / Isı Nakil Yolları

    Yangının Çıkış Sebepleri, Etkenleri, Türleri

    Yangın Söndürme Teknikleri

    Koruyucu Donanım ve Malzemeler

    Yangın  Anında Hareket Tarzı ve Yangının Çevresel Etkisi

    Acil Durumlar (Deprem, Yangın, vb..) ve Önlem Yöntemleri

    Olay Anını Değerlendirme, Güvenliği Sağlamanın Önemi

    Acil Durum Anında Tahliye Durumları ve Hareket Tarzı

    Acil Durum Planları ve Uygulaması

    Acil Durumlarda Kriz Masasının Kurulması

    Acil Durum Ekipleri ve Görevleri ve Koordineli Çalışması

    Acil Durum Psikolojisi ve İletişimi

    Tesisin Faaliyet Alanına Ait Özel Önlem ve Müdahaleleri

Belgelendirme : Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kişilere “TEMEL YANGIN EĞİTİMİ” katılım belgesi verilir. e-devlet üzerinden sorgulanabilen sertifika ayrıca düzenlenebilir.

YANGINLA MÜCADELE EKİBİ EĞİTİMİ (SÖNDÜRME EKİP EĞİTİMİ)

Eğitimin süresi       : 8 saat ( 4 saat teorik – 4 saat uygulama)

Katılımcı profili     : Acil durum planında yangınla mücadele ekibine seçilen çalışanlar ve diğer destek elemanları

En az – En çok katılımcı sayısı     :10-20 kişi

Yasal Dayanak       : 18.06.2013 tarih 28681 nolu Resmi gazetede yayınlanan “İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” Madde 15 gereği Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir.

    EĞİTİM KONULARI             

    Olay Anını Değerlendirme, Güvenliği Sağlamanın Önemi

    Acil Durum Anında Tahliye Durumları ve Hareket Tarzı

    Tahliyede Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

    Kaçış Yolları ve Önemi

    Acil Durumlarda Kriz Masasının Kurulması

    Acil Durum Ekipleri, Görevleri ve Koordineli Çalışması

    Temel Yangın Eğitimi

    Yanmanın ve Yangının Tanımı Yangın Üçgeni

    Yangınla Mücadele Yöntemleri

    Yangın İhbar Usulleri ve Sonrası Yapılacaklar

    Yangın  Anında Hareket Tarzı ve Yangının Çevresel Etkisi

    Söndürme Ekibi Oluşturulması ve Görevleri

    Yangın Anında Tahliye ve Yöntemleri

    Ekipler Arası Koordinasyon ve İletişim

    Yangın Söndürme Teknikleri

    Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması Bakım ve Kontrolleri

    Koruyucu Donanım ve Malzemeler

    Acil Durum Psikolojisi ve İletişimi

    Yangın Riski Oluşturan Potansiyel Tehditler

    Yangın Yerinde Tehlike Kaynakları ve Riskler

Belgelendirme: Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kişilere “ YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ EĞİTİMİ” katılım belgesi verilir.  e-devlet üzerinden sorgulanabilen sertifika ayrıca düzenlenebilir.

ARAMA, KURTARMA EKİP EĞİTİMİ 

Eğitimin süresi    : 8 saat ( 4 saat teorik – 4 saat uygulama)

Katılımcı profili   : Acil durum planında Arama Kurtarma ve Tahliye ekibine seçilen çalışanlar ve diğer destek elemanları

En az – En çok katılımcı sayısı     : 10 – 20 kişi

Yasal Dayanak   : 18.06.2013 tarih 28681 nolu Resmi gazetede yayınlanan “İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” Madde 15 gereği Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir.

    EĞİTİM KONULARI             

    Olay Anını Değerlendirme, Güvenliği Sağlamanın Önemi

    Acil Durum Anında Tahliye Durumları ve Hareket Tarzı

    Tahliyede Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

    Kaçış Yolları ve Önemi

    Acil Durumlarda Kriz Masasının Kurulması

    Acil Durum Ekipleri, Görevleri ve Koordineli Çalışması

    Acil Durumlarda Arama Kurtarma Ekibi Kurulması ve Görevleri

    Hafif Arama - Kurtarma Planlaması

    Hafif Arama - Kurtarmanın Bileşenleri (Zaman - İnsan - Malzeme)

    Koruyucu Donanım ve Malzemeler

    Ekip Olma ve Ekip Ruhu Geliştirilmesi ve Uygulamaları

    İşletme İçinde Kazazede Arama Teknikleri

    Acil Durum Psikolojisi ve İletişimi

    Ortam Tehlikeleri ve Kendi Güvenliğinin Önemi

    Yaralı Değerlendirme ve İlkyardım

    Yaralı Sabitleme ve Taşıma Teknikleri Uygulamaları

    Temel Yangın Eğitimi ve Söndürme Teknikleri

    Yangın  Anında Hareket Tarzı ve Yangının Çevresel Etkisi

    Yangın Sırasında Kurtarma Teknikleri

    Çökmüş Yapılarda Kurtarma Teknikleri

    Tesisin Faaliyet Alanına Ait Özel Önlem ve Müdahaleleri

   Tesiste Arama Kurtarma Vaka Uygulamaları

 

Belgelendirme : Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kişilere “ARAMA, KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİ EĞİTİMİ” katılım belgesi verilir. e-devlet üzerinden sorgulanabilen sertifika ayrıca düzenlenebilir.

KORUMA EKİP EĞİTİMİ 

Eğitimin süresi    : 4 saat 

Katılımcı profili   : Acil durum planında Arama Kurtarma ve Tahliye ekibine seçilen çalışanlar ve diğer destek elemanları

En az – En çok katılımcı sayısı     : 10 – 20 kişi

Yasal Dayanak   : 18.06.2013 tarih 28681 nolu Resmi gazetede yayınlanan “İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” Madde 15 gereği Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir.

    EĞİTİM KONULARI 

    Olay Anını Değerlendirme, Güvenliği Sağlamanın Önemi

    Acil Durum Anında Tahliye Durumları ve Hareket Tarzı

    Tahliyede Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

    Kaçış Yolları ve Önemi

    Acil Durumlarda Kriz Masasının Kurulması

    Acil Durum Ekipleri, Görevleri ve Koordineli Çalışması

    Yanmanın ve Yangının Tanımı Yangın Üçgeni

    Yangın Söndürme Teknikleri

    Yangın  Anında Hareket Tarzı ve Yangının Çevresel Et.

    Koruma Ekibi Görevleri

    Ekipler Arası Koordinasyon ve İletişim

    Toplanma Alanı Psikolojisi

    Toplanma Alanında Kişilerin Sakinleştirilmesi

    Toplanma Alanında Çevre Güvenliği

    Toplanma Alanından İnsanların Sayımı ve Eksik Kişi Tespiti

    Kurtarılan Değerli Eşyaların Korunması

    Çevre İşletmelerle Haberleşme

    Acil Durum Telefonları ve Haberleşme Teknikleri

Belgelendirme : Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kişilere “KORUMA EKİBİ EĞİTİMİ” katılım belgesi verilir. e-devlet üzerinden sorgulanabilen sertifika ayrıca düzenlenebilir.

ACİL DURUM EYLEM PLANI EĞİTİMİ 

 

Eğitimin süresi  : 2 Saat

Katılımcı profili   : Bütün çalışanlar

En az – En çok katılımcı sayısı     : 1 – 50 kişi

Yasal Dayanak   : 18.06.2013 tarih 28681 nolu Resmi gazetede yayınlanan “İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” Madde 15 gereği Tüm çalışanlar acil durum planları hakkında bilgilendirilir. İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır

 

EĞİTİM KONULARI ​

Acil durum kavramları (Tahliye, kaçış yolu, güvenli yer, müdahale, arama, kurtarma, koruma)

Acil durum eylem planı

İşyerlerinde acil durumların belirlenmesi

Acil durum yöneticisinin görev ve sorumlulukları

Acil durum ekip üyeleri görev ve sorumlulukları

Acil eylem planı yürütmesi,

Kimyasal Maddeler

Acil durum iletişimi

Kaçış yolları

Toplanma bölgeleri

Belgelendirme  :Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kişilere “ACİL DURUM PLANLARI EĞİTİMİ” katılım belgesi verilir. e-devlet üzerinden sorgulanabilen sertifika ayrıca düzenlenebilir.

 

ACİL DURUM TATBİKATLARI 

18.06.2013 tarih 28681 nolu Resmi gazetede yayınlanan “İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” Madde 13 gereği Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır.

  • Tatbikat sizin işyeriniz çalışanlarınıza ve binanızın fiziki koşullarına göre planlanacaktır.

  • Tatbikat planlaması yapılırken özellikle detaylı ve gerçekçi bir tatbikat düzenlemesine gidilecek olup, acil durum, ilkyardım ve yangın, arama kurtarma ve tahliye senaryosu üzerinden bir tatbikat planlaması yapılacaktır.

  • Alışılmışın dışında yetişkin eğitimi standartlarında interaktif ve tiyatral tekniklerle dersler ve tatbikat işlenmektedir.

  • Amaç katılımcıların, acil durum  uygulamalarını olay anında uygulama yapabilecek seviyeye gelmesidir.

  •  Eğitim de uygulama ve simülasyon dersleri özellikle artırılmıştır.

  • Firmanıza özel, eğitim ve  sonunda kurumsal eğitim raporu düzenlenecektir.

  • Eğitimlerimizi Yangın Eğitmenliği ve Acil Durum Ekipleri Kriz Yönetimi Ekibi Eğitmeniliği sertifikası bulunan uzmanlarımız vermektedir.

Tatbikat öncesi tatbikat planı için tatbikat sonrasıda değerlendirme yapabilmek adına 30’ar dakikalık toplantı yapılacaktır.

Yangın

Deprem

Kimyasal madde yayılması

Gıda zehirlemesi

Sabotaj

Parlama – Patlama

İş kazası

Trafik kazası

Doğal afetler

Belgelendirme : Tatbikat sonunda kuruma özel “Acil Durum Tatbikat Raporu” düzenlenir.

 

 

bottom of page