top of page
Ders

Eğiticinin Eğitimi 

 

Eğitimcinin eğitiminde amaç ;

bireysel olarak ya da bir işletme/kurumda eğitmen olarak görev alacak bireylere , eğitimcilik ile ilgili doğru tutumlar kazandırmak, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanarak tüm eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmelerini sağlamaktır.

Programın Amacı

Eğitimde yetişkinlere yönelik eğitim metotları üzerinde de durulmaktadır. Eğitim çeşitli aktivitelerle uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim başlangıcında verilecek bir konuda sunum yapan katılımcının eğitim sonunda yaptığı sunum arasında büyük fark olmaktadır.

Eğitim İçeriği

Eğitimde Temel İlkeler

 • Eğitim Nedir?

 • Yetişkinler Nasıl Öğrenir?

  • Yetişkin Kimdir?

  • Yetişkinler Nasıl Öğrenir?

 • Yetişkin Eğitimi İlkeleri

 • Öğrenme Düzeyleri

  • Yetişkinin Eğitim Açısından Özellikleri

 • Çeşitli Öğretim Yöntemleri

Ön Hazırlık ve Eğitim Planlama

 • Eğitim İhtiyaç Analizi ve Önemi

  • Eğitim İhtiyaç Analiz Çeşitleri

  • Eğitim İhtiyaç Analizi Proje Adımları

 • Eğitim Amaç ve Hedeflerini Belirlemek

 • İçerik Tasarımı ve İçerik Notları

 • Eğitim Ekipmanları ve Salon Düzeni

  • Görsel Araçlar

  • Görsel ve İşitsel Eğitim Araçlarının Yararları

  • Eğitim Salonunun Düzeni

Eğitimcinin İşi ve Rolü

 • Eğitim İçin Fiziksel Hazırlık

  • Katılımcılarla İlgili Bilgi

  • Eğitim Öncesi Ödevler

  • Prova

 • Eğitim Sunumunu Gerçekleştirme

  • Etkili Açılış

  • Grubu Canlı Tutma

  • Zaman Yönetimi

  • Etkili Kapanış

 • Farklı Katılımcı Tiplerini Anlama

  • Profillere Göre Uygun Davranış Modelleri Geliştirebilme

 • Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim

  • Katılıcılarla Güven İlişkisi Kurabilmek

  • Aykırı Seslerin Bastırılması

  • Beden Dili

  • Katılıcılarla Eşit Mesafe Kuralı

  • Kişisel Alanı Korumak

Önemsediklerimiz

 • Eğitim uygulamaları çalışanlarınıza göre planlanacaktır

 • Uygulama çalışmaları, farklı ihtiyaç analizlerine göre oluşturulmuş eğitim senaryoları katılımcılarla uygulanacak ve bu uygulamaların videoya çekilerek hep beraber değerlendirilecektir.

 • Alışılmışın dışında yetişkin eğitimi standartlarında interaktif ve tiyatral tekniklerle dersler işlenmektedir. Böylece katılımcılara eğitim atmosferi çalışmaları örnekleri sağlanmaktadır.

 • Bu uzmanlık programımızda ‘Eğiticinin Eğitimi'ne’ ilişkin tüm süreçlerin bilgi temeli ve mantığı uygulamalı olarak  anlatılıp atölye çalışmalarıyla desteklenmektedir.

 •  

 • Amaç, katılımcıların eğitimdeki tüm süreçlere hakim olması, interaktif eğitim yapabilecek seviyeye gelmesidir.

 •  Eğitim de uygulama ve simülasyon dersleri özellikle artırılmıştır.

 • Kurumunuza özel, eğitim ve  sonunda kurumsal eğitim raporu düzenlenecektir

 

 

*** Hiç kuşkusuz ki sahip olunan sertifikaların geçerliliği çok önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki alınan eğitimin kalitesi ve uygulanabilirliği çok daha önemlidir.

 

 

bottom of page