top of page
   Patlamadan Korunma Dökümanı
 
 
    Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereği; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla bir doküman hazırlama zorunluluğu bulunmaktadır.  Bio Gen Akademi, patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerleri için bu doküman eğitimli ve profesyonel Mühendisleri ile hazırlamaktadır.

 

    Patlamadan korunma dokümanında, patlama riskleri belirlenerek, patlayıcı ortam oluşabilecek yerler sınıflandırılır. Ayrıca çalışanların sağlık ve güvenliklerinin patlayıcı ortam risklerinden korunması için asgari gerekler ve uygun ekipman, koruyucu sistemler sunulur.
bottom of page